บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

   
 
ที่อยู่:

1111 หมู่ที่ 1ถนนมะลิวัลย์
 
แขวง/ตำบล:
  ตำบลบ้านทุ่ม
 
เขต/อำเภอ:
  เมือง
 
จังหวัด:
  ขอนแก่น
 
รหัสไปรษณีย์:
  40000
 
Tel:
  ฝ่ายขาย (043)306-444-7, ฝ่ายบริการ (043)306-333
 
Fax:
  ฝ่ายขาย (043)306-448, ฝ่ายบริการ (043)306-334