บริษัท ที.วี.ซี.คาร์แคร์ จำกัด
   
 
ที่อยู่:

59/6 ม.3 ถนนท่านุน-โคกกลอย
 
แขวง/ตำบล:
  โคกกลอย
 
เขต/อำเภอ:
  ตะกั่วทุ่ง
 
จังหวัด:
  พังงา
 
รหัสไปรษณีย์:
  82140
 
Tel:
  076-581-596 ,091-119-8554
 
Fax: